• Dezynsekcja w zakładach spożywczych

  Dezynsekcja w zakładach spożywczych 

  Zwalczanie szkodliwych owadów w zakładach spożywczych

  Dezynsekcja to zabieg stosowany w celu usunięcia owadów latających, biegających, ich jaj i larw. Zabiegi te umożliwiają skuteczne zwalczanie szkodników w przetwórstwach rolno spożywczym oraz magazynach spożywczych.

  Metodą dezynsekcji zwalcza się szkodliwe owady (prusaki, karaluchy, pluskwy, rybiki cukrowe, mrówki, mole spożywcze, muchy, osy, szerszenie, obrzeżki, meszki), a także szkodniki magazynowe ( wołki, trojszyki, mkliki, omacnice, rozkruszki , chrząszcze i inne).

  Profilaktyka w zakładach spożywczych

  Jak ograniczyć szkodniki w obiekcie? Przede wszystkim profilaktyka! Aby zapobiegać pojawieniu się szkodników zaleca się:

  1. Utrzymywać codzienną czystość w pomieszczeniach,
  2. Dbać o owadoszczelność pomieszczeń,
  3. Trzymać żywność w szczelinie zamkniętych pojemnikach (dotyczy szczególnie pomieszczeń socjalnych),
  4. Dbać o higienę i czystość pomieszczeń na odpady,
  5. Zamykać drzwi, a okna wyposażyć w siatki przeciw owadom,
  6. Stosować odpowiednie szczotki uszczelniające drzwi garażowe i magazynowe,
  7. Wyeliminować otwory którymi szkodniki mogą wędrować z innych pomieszczeń lub z zewnątrz.

  Jak przebiega zabieg dezynsekcji w zakładzie ?

  W celu wyeliminowania szkodliwych owadów z obiektu, należy udostępnić wszystkie pomieszczenia. Usunąć resztki żywności, umyć podłogę i umożliwić dostęp do ścian i powierzchni poddanych dezynsekcji. Należy zabezpieczyć lub usunąć wszelką żywność. W zależności od specyfki obiektu przygotowania mogą być różne, dlatego przed dezynsekcją warto przeprowadzić lustrację wykonaną przez profesjonalną firmę dezynsekcyjną.

  Urządzenia stosowane do produkcji należy szczelnie przykryć folią, a po zakończonym zabiegu dokładnie umyć. Na czas dezynsekcji pomieszczenia muszą być zamknięte. W dezynsekowanym obiekcie nie mogą przebywać ludzie, zwierzęta oraz rośliny domowe.

  W przypadku wykonywania dezynsekcji metodą zamgławiania termicznego należy uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne oraz wyłączyć system przeciwpożarowy.

  Jak przygotować pomieszczenie biurowe do dezynsekcji ?

  Aby zabieg dezynsekcji był w pełni skuteczny, eliminację insektów należy przeprowadzać kompleksowo. Warto pamiętać o prostych krokach mających na celu ułatwienie wszelkich czynności likwidujących szkodniki.

  • Należy zlokalizować skupiska szkodników ( umożliwi to działanie we właściwych miejscach, przyspieszy cały proces dezynsekcji oraz zminimalizuje użycie środków chemicznych),
  • Przed przybyciem techników DDD, w biurach należy odsunąć wszelkie meble, sprzęty lub inne gabaryty utrudniające dostęp do ścian. To za nimi chowają się owady. Najczęściej zakładają gniazda, bytują i przedostają się do pomieszczeń przez szczeliny i trudnodostępne miejsca.
  • Na czas likwidacji szkodników wymagane jest usunięcie wszystkich listew, cokołów czy innych ozdobników. One również mogą stanowić kryjówkę dla owadów.

  Jak przebiega dezynsekcja biura i szatni ?

  Jeśli w zakładzie znajdują się także pomieszczenia do przechowywania przedmiotów osobistych oraz żywności przez pracowników należy je usunąć na czas dezynsekcji. Sprzęt można pochować do szafek, jednak jedzenie, napoje, ubrania i rzeczy do higieny osobistej trzeba w całości wynieść poza obręb pracy techników DDD. W innym przypadku może dojść do ich skażenia.

  Zasady bezpiecznej dezynsekcji

  Dezynsekcja firmy, podobnie jak każdego innego miejsca, aby została wykonana w pełni skutecznie nie wyżądzając niepotrzebnych szkód, należy ściśle trzymać się zaleceń przekaznych przez wykwalfikowaną firmę DDD.

  Zazwyczaj na czas oczyszczania pomieszczenia należy wszystkie urządzenia odłączyć od kontaktów. Jeśli nie jest to sprzęt kuchenny, może pozostać w pomieszczeniu podczas dezynsekcji. Urządzenia typu lodówka, kuchenka czy mikrofalówka nie zostaną skażone preparatem.

  Przestrzeganie powyższych reguł znacznie zwiększy bezpieczeństwo przeprowadzania akcji. Pozwoli też na swobodną i efektywną pracę specjalistów z firmy DDD.

  Jakie są zalecenia po dezynsekcji?

  W zależności od zastosowanej metody i użytego preparatu zazwyczaj pomieszczenia po zakończeniu działań dezynsekcyjnych muszą zostać opuszczone na około 2 godziny. Po zabiegu należy wywietrzyć pomieszczenia poddane zabiegowi. Umyć okna i wszystkie inne powierzchnie wodą, zwłaszcza te które służą przygotowywaniu lub przechowywaniu pożywienia.

  Dezynsekcja sklepów spożywczych lub im podobnych musi uwzględniać to, że w pomieszczeniach na pewno będzie znajdować się żywność. Niestety, nie zawsze da się uniknąć użycia silnych środków chemicznych, dlatego personel sklepu ze szczególną starannością musi dokładnie wyczyścić wszystko co miało kontakt z preparatami użytymi w zabiegu dezynsekcji.

  Do czyszczenia po dezynsekcji nie potrzeba żadnych specjalistycznych preparatów, powierzchnie należy zmyć używając standardowych płynów ogólnodostępnych.

  Dokładne umycie wszystkiego, co znajdowało się w pomieszczeniu gwarantuje bezpieczeństwo dalszego użytkowania.

  • Deratyzacja

   Szczury i myszy stanowią ogromne zagro-
   żenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla...

  • Dezynsekcja

   Polega przede wszystkim na tępieniu
   szkodliwych owadów zwłaszcza...

  • Dezynfekcja

   Postępowanie mające na celu maksymal-
   ne zmniejszenie liczby drobnoustrojów...

  • Dezynfekcja po zgonie

   Przykry zapach, zanieczyszczenia biolo-
   giczne, krew, tkanki, muszą być bezpiecznie...

  • Ozonowanie

   Ozon jest niebieskawym gazem
   o specyficznej ostrej woni...

  • Likwidacja zapachów

   Po pożarach, dymu papierosowego, fermen-
   tacji, rozkładu gnilnego, fekaliów, chemii, itp

  • Odkomarzanie

   Zwalczanie komarów to forma zabiegu
   mająca na celu poprawę naszego...

  • Monitoring HACCP

   Monitoring HACCP ma na celu czynną
   ochronę przed szkodnikami poprzez...

  • STOP ptakom

   Ptaki miejskie żyjące na wolności są
   uznawane za zwierzęta udomowione...