• Czym jest dezynfekcja i jakie ma znaczenie w zapobieganiu szerzeniu się chorób?

  Czym jest dezynfekcja i jakie ma znaczenie w zapobieganiu szerzeniu się chorób? 

  Nawet powierzchnie, które wizualnie wydają się czyste, mogą być siedliskiem niebezpiecznych drobnoustrojów niewidocznych gołym okiem – bakterii, wirusów, pasożytów lub grzybów. Dezynfekcja to proces, który ma na celu zniszczenie ich form wegetatywnych. Terminu tego używa się wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów, działania mające na celu usunięcie potencjalnie niebezpiecznych organizmów ze skóry lub błon śluzowych nazywane jest antyseptyką. Rzeczy poddane dezynfekcji nie zawsze są w pełni jałowe - niektóre formy przetrwalnikowe wciąż mogą utrzymać się na odkażanych powierzchniach.

  Skuteczność dezynfekcji zależy w dużej mierze od trzech czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj drobnoustroju, z którym mamy do czynienia. Pamiętać należy, iż każdy gatunek wykazuje odmienną aktywność fizjologiczną. Pod uwagę należy wziąć również ilość osobników znajdujących się na poddawanej odkażaniu powierzchni. Drugim czynnikiem jest wykorzystywana metoda – zawsze musi ona być dopasowana do potencjalnego zagrożenia. Zapewnić należy również odpowiedni czas działania oraz właściwe stężenie używanych roztworów - im będzie ono wyższe i im dłużej potrwa cały proces, tym więcej szkodliwych drobnoustrojów uda się zabić. Trzecim czynnikiem są warunki środowiskowe, takie jak wilgotność, temperatura oraz odczyn pH.

  Dezynfekcję przeprowadzać można, wykorzystując metody:

  1. Fizyczne, na przykład poprzez oddziaływanie parą wodną lub promieniowaniem;
  2. Chemiczne, z wykorzystaniem alkoholi, niektórych aldehydów lub soli amonowych;
  3. Termiczno-chemiczne, będące połączeniem działania środkami chemicznymi i wysokimi temperaturami.

  Dezynfekcja ma kluczowe znaczenie w profilaktyce zakażeń. Każdy materiał biologiczny traktowany jest jako potencjalne źródło chorobotwórczych czynników. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób wszystkie przedmioty i powierzchnie, które miały kontakt z osobą chorą lub też jej wydzielinami zawsze powinny zostać poddane odkażaniu. Zabieg ten bezwzględnie wykonywany musi być nie tylko w placówkach służby zdrowia, ale również salonach kosmetycznych czy studiach tatuażu.

  • Deratyzacja

   Szczury i myszy stanowią ogromne zagro-
   żenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla...

  • Dezynsekcja

   Polega przede wszystkim na tępieniu
   szkodliwych owadów zwłaszcza...

  • Dezynfekcja

   Postępowanie mające na celu maksymal-
   ne zmniejszenie liczby drobnoustrojów...

  • Dezynfekcja po zgonie

   Przykry zapach, zanieczyszczenia biolo-
   giczne, krew, tkanki, muszą być bezpiecznie...

  • Ozonowanie

   Ozon jest niebieskawym gazem
   o specyficznej ostrej woni...

  • Likwidacja zapachów

   Po pożarach, dymu papierosowego, fermen-
   tacji, rozkładu gnilnego, fekaliów, chemii, itp

  • Odkomarzanie

   Zwalczanie komarów to forma zabiegu
   mająca na celu poprawę naszego...

  • Monitoring HACCP

   Monitoring HACCP ma na celu czynną
   ochronę przed szkodnikami poprzez...

  • STOP ptakom

   Ptaki miejskie żyjące na wolności są
   uznawane za zwierzęta udomowione...